להיות אותנטי זה בכלל לא קל

מה קורה לך במפגש עם האחר? הקרוב? מה קורה כאשר יש קושי להביא את עצמי בתוך שיח עם האחר? מה קורה כשהולכים לאיבוד. להתבונן ולדייק את המקום שלכם עבור עצמכם על מנת לאפשר מרחב שיח אחר ולהיות במלוא הנוכחות. להיות עם האחר ולהיות עצמך האם זה אפשרי? צפו.