הורות מקדמת ,הסדנא לשינוי משפחתי

מטרת המפגשים היא להבין את קשיי התקשורת האישיים המשפיעים על התקשורת המשפחתית ומייצרים מתח וקושי בין הורים לילדיהם, ולקבל כלים לשינוי התנהגויות הוריות שיובילו ליצירת שינוי בהתנהגות הילדים. במסגרת הסדנא, מוצגת התיאוריה האדלריאנית כבסיס להבנת מערכות היחסים במשפחה והתפקיד ההורי אנו נעזרים בכלי משחק שונים להבנת המסרים הבלתי מילוליים המועברים לילדים והתחברות לצדדים רכים יותר. הורות מקדמת עוסקת בפיתוח התפיסה ההורית כתפיסה מנהגותית, כזו שתסייע בקידום התקשורת בבית, שתוף הפעולה עם הילדים, שיפור השיח והתקשורת. זאת על מנת ליצור מערכת יחסים טובה ומאוזנת בבית, ולסייע לילדכם בחיזוק הבטחון העצמי. הקבוצה כוללת מקסימום 15 איש. שמונה מפגשים, שעתיים כל מפגש.