סדנאות לקידום התקשורת במשפחה

מטרת סדנאות אלו היא להבין את קשיי התקשורת האישיים המשפיעים על התקשורת המשפחתית ומייצרים מתח וקושי בין הורים לילדיהם ולקבל כלים לשינוי התנהגויות הוריות שיובילו ליצירת שינוי בהתנהגות הילדים. במסגרת הסדנא, אני משתמשת בתיאוריה האדלריאנית כבסיס להבנת מערכות היחסים במשפחה והתפקיד ההורי, ומשתמשת בכלי משחק שונים להבנת המסרים הבלתי מילוליים המועברים לילדים והתחברות לצדדים רכים יותר. הקבוצה כוללת מקסימום 15 איש. שמונה מפגשים, שעתיים כל מפגש.