מיומנויות קריטיות לניהול ומנהיגות

בעידן הכל כך דינמי ותחרותי בו אנו מתנהלים, לא ניתן להמעיט בערכם של מנהיגים ומובילים אפקטיביים בעלי יכולות משמעותיות. מנהיגות משמעותיות ניחנת ביכולת לעורר השראה, לחבר למוטיבציה לרתום ולהשפיע לתוצאות הטובות ביותר. היכולת לראות קדימה ולהוביל דרך, להבין את מהות ומשמעות המנהיגות , יחד עם דרכי תקשורת אפקטיביות ומודעות עצמית מאפשרים לאנשים ולארגון כולו לממש את הפוטנציאל. מנהיגות מודעות ותקשורת הם היסודות לכל מנהל ומנהיג בעידן בו נמצאים אנשים ברמה גבוהה, אי ודאות כשיגרה, התחדשות והשתנות במהירות גבוהה ורצון וצורך להגיע להישגים משמעותיים תוך כדי שיתוף פעולה. שלושת היסודות הללו הם הבסיס לתהליכי אימון מנהלים וצוותים ולסדנאות אותן אני בונה בהתאם לצורכי הארגון. על כולן ניתן לעבוד, להשתכלל ולפתח לרמה גבוהה יותר יחד איתי בתהליכי אימון למנהלים ולצוותים.

מיומנויות תקשורת קריטיות

תקשורת היא גורם משמעותי ביותר בהתקדמות והצלחה. איך אפשר לשדרג לשפר ולהתאים את התקשורת לצרכים העכשווים שלנו על מנת לאפשר לעצמנו שיח נכון עם כל הדרגים אפשרויות להציג בנוחות ולהיות שותפים פעילים ומשמעותיים כפי שאנחנו רוצים בכל מפגש. יש לנו הרגלים של שנים הנוגעים לאופן הדיבור, לקול לטון לאינטונציה ולשפת הגוף עליהם ניתן לעבוד ואותם ניתן לשכלל. אבל לא רק. 

אלו גורמים חיצוניים היושבים על תפישה עמוקה ומושרשת לגבי יכולת התקשורת שלנו וההשפעה, הטיות שיש לנו לגבי העולם ועצמנו, האמונה כמה מקשיבים לנו ואם בכלל, ומי ומאיזה סטטוס, ומה כל זה אומר עלינו. 

עבודת עומק בתקשורת עוסקת בהבנת האני המתקשר עם העולם, התפישות וההרגלים מעבר לכלים ומיומנויות טכניות. המטרה היא לייצר תקשורת אפקטיבית ואותנטית המותאמת למי שאנחנו היום ולמי שאנחנו שואפים להיות, ולהשתחרר מהרגלים לא רלוונטיים, פחדים ואמונות תוקעות מהעבר.

Craft the person you want to become    

לפתח את ההבנה לגבי האלמנטים המשפיעים על היכולת לתקשר בצורה נכונה טובה ואפקטיבית – אינטליגנציה רגשית , הקשבה, הצגה ושיח, רתימה והשפעה. ללמוד ולתרגל מיומנויות תקשורת קריטיות לעבודת הניהול -לתקשר נכון מטרות, החלטות, אתגרים והצלחות. להרחיב את ההבנה איך מייצרים התנהגויות ושפה  בונות אמון ומקדמות יחסים, בין אם מרחוק אונליין או פיסי וקרוב. בסופו של דבר זה מה שמאפשר להביא את המנהיג.ה שבך החוצה באופן מלא ומשמעותי.

.How we speak and listen to each other is the medium through which a more positivity future is created or denied

What EQ is all about

 EQ skills in effective communication

 Regulate emotions:  self-control, stress management, and rapport

Reframing events: identify  situations to apply EQ

What it really means to listen, why it's important

Learning to listen with the right intent, be aware of oneself, be presence

Difference between active listening and listening to respond

Communicating effectively in meetings

Managing difficult conversations

The nature of the questions we ask either keeps the existing system in place or brings an alternative future.

Questions hold the power to make us think, create answers we believe in, and motivate us to act upon our ideas. it connects us to the idea. 

Questions redefine the relationship between people and make us peers, and valued as equals, curious about other's opinions makes them feel valuable. 

Learning different kinds of questions and how to use them will put you in a better leadership position. 

positive thinking delve into the art of effective communication, highlighting the potential to unlock success, foster meaningful connections, and bring about positive change

Positive thinking focuses on optimism, resilience, and the belief in one's abilities

It shifts us from a perspective of dwelling on obstacles to seeking opportunities, enables overcome setbacks with determination and perseverance, enhances mental well-being, increases self-confidence, and inspires others

Effective communication skill fosters understanding, collaboration, and healthy relationships. It involves t the words we use, active listening, non-verbal cues, and empathy to build bridges of connection, resolve conflicts, and inspire positive change

"You are Only as Good as You Communicate Yourself"

Build trust with  transparency and open communication 

Create tools and routines to help the team communicate

Understanding team communication, group dynamics, and the role of the leader 

Skills to encourage team members to bring their on voice, share opinions, and be courageous to bring new ideas and perceptions. 

 

Mapping individual communication styles and understanding the implication of the interaction

Improve engagement and connection 

Create better communication and relationship with people with different communication styles

Impactful presence with body gestures, eye contact, tone, energy leveling, strategic pause, etc

Setting boundaries: learn the power of saying “no" and Building long-term, trust-based relationships with peers clients and all

Learn how to convey messages, influence, and be impactful at all levels

Understand the impact of D.E.I on employee engagement. Equip leaders with skills to support their teams and organization

Understanding cultural values and challenges of working with others from different backgrounds

Build the ability to uncover biases, raise awareness and recognize unfair processes and learn how to actively promote inclusion and belonging

Use empathy as a tool to improve leadership style

 

מנהיגות מאפשרת בעידן החדש

למרות כל מה שאומרים…לא נולדים מנהיגים אלא נהיים. רצון וענין בונים את המנהיגות שלנו מבפנים החוצה. לרצות להוביל ולהשפיע על אנשים וצוותים על מנת להשיג מטרות משותפות בדרך אפקטיבית, בדרך שבונה עתיד ויחסים תוך כדי שיתוף פעולה.

ישנן הגדרות שונות וגישות שונות למהי מנהיגות. ואם נסתכל רגע על העבר אז מנהיגים היו יותר בכיוון העצמאי היודע כל השולט. אך היום, השינויים הדרמטיים במבנה עולם העבודה, צורת העבודה, הקצב והמורכבות, מצריכים גישות ניהול ומנהיגות חדשות, כאלה המייצרות מרחב עבודה מאפשר וגמיש, מעודד ואפקטיבי. העולם נדרש למנהלים מזן חדש , למנהיגים המשלבים ביצועיות ומקצועיות – "מדלוורים", עם מיומנויות בין אישיות גבוהות יותר מתמיד – קשובים לאנשים בדרך שמייצרת מחוברות, באופן שמעודד חדשנות יצירתיות ושיתופי פעולה . כלאמר, מנהלים שהם מנהיגים בעלי אינטלגנציות מגוונות. המנהלים, מבינים את הציפיה ורוצים להשתפר, להיות אפקטיבים , משפיעים, לעבוד באופן חיובי ומצליח עם הצוות או הקבוצה שלהם. מהירות השינויים לא תמיד מאפשרת את הזמן הנדרש לפיתוח המיומנויות והתפיסות הנדרשות, ועל כן נדרשת למידה מתמדת.

הצמיחה וההשתנות מתרחשת בהבנת מקור המנהיגות הפנימית ("מיינדסט") וברכישת מיומנויות למנהיגות כפי שבאה לידי ביטוי בחוץ. המנהיגות בעצם משלבת שני גורמים קריטיים שהם תקשורת – החוצה, ומיינסדט ומודעות – פנימה.


מנהיגות כוללת אלמנטים כמו ראיה רחבה וחשיבה אסטרטגית, הבנת המטרות והכיוון אליו מכוון הארגון, התמודדות עם אתגרים ושינויים על בסיס קבוע, בניית צוות והתמודדות עם האתגרים המתעוררים עם כל אינדוודואל ועם הצוות כקבוצה, יחסי ציבור נכונים לעשיה, נוכחות מנהיגותית בכל הרמות, הובלת תהליכים ושינויים, תקשורת יעילה ומובנת עם כל הדרגים בכל הרבדים, הכנסת יצירתיות חדשנות, וסיוע לאנשים בהתפתחות אישית והמקצועית שלהם.

Situational leadership and other models 

Different leadership styles to be used

Tailoring leadership style to situations and individuals 

Communication skills that encourage others to share their opinions, active listening, and cultural intelligence

Self-awareness of our personal biases and paradigms

Shifting Paradigms as a managerial tool/skill

Dealing with microaggressions

Situational leadership and other models 

Different leadership styles to be used

Tailoring leadership style to situations and individuals 

Communication skills that encourage others to share their opinions, active listening, and cultural intelligence

Self-awareness of our personal biases and paradigms

Shifting Paradigms as a managerial tool/skill

Dealing with microaggressions

The importance of preparing for difficult conversations

 Authenticity and Empathy as skills for effective conversation 

Understand the basic assumptions and the best way to convey messages in each conversation's uniqueness 

Feedback

Delegation, performance

Deal with changes

Strategy thinking

Creating psychology safety, trust belonging, and engagement

Develops strategy and prioritization: keep the big-picture perspectiv, be agile and adaptive

Relationships and Influence: inspire and motivate others; foster sustainable motivation and performance in others

Inspires others, being present and communicating articulately, tap into the “why”

Teach, coach, and mentor not manage day-to-day operations, interacting with people

 

Fundamentals of DEI

Diversity VS Inclusion

Leveling up EQ, the role of emotions in the culture of inclusion and belonging

Developing a trust-based empathetic leadership style

The Impact of Inclusivity on employee engagement

D.E.I impact on business achievements 

להבין את דרך החשיבה ולהשפיע עליה לטובתך

מיינדסט (Mindset) היא גישת חשיבה ותפיסת עולם של האדם, המשפיעה על האופן בו הוא רואה, מתייחס ונוהג בחיים. המיינדסט שלנו מתבסס על האמונות, התפיסות והערכים שלנו, שהם פרמטרים מרכזיים בקביעת התנהגותינו ותגובותינו לאתגרים ואירועים.

בין אם זה בחיים הפרטיים ובין אם זה במקום העבודה יכולת ההתמודדות שלנו ואופן התגובה שלנו מושפעים מהאופן בו אנו חושבים ותופסים את העולם. התגובה שלנו ואופן התפקוד שלנו נגזרים מהאופן בו אנו מפרשים ותופסים את מה שקורה סביבנו, ועל כן המיינדסט הוא גורם אקוטי בהשפעה על התוצאות שנשיג בשלל מצבים אבל קריטי מאד במצבי לחץ.

בצד האחד אפשר להתייחס למיינדסט חיובי (Positive Mindset), המתבסס על גישת חשיבה חיובית אופטימית, הרואה בארועים שקורים גם הזדמנות. אנשים בעלי תפיסה חיובית יותר מחפשים את החיובי בכל מצב, נשענים על האמונה שביכולתם לפעול ולהתמודד עם האתגרים, ומוכנים לקחת סיכונים מסויימים מתוך תפיסה שכל התנסות היא שיעור ולמידה. מהירות ההתאוששות שלהם והחזרה לתפקוד גם אחרי כישלון גבוהה.

בצד השני אפשר להתייחס לאנשים עם מיינדסט שלילי (Negative Mindset), זה מתייחס לגישת חשיבה שרואה יותר את המגבלות והקשיים. אנשים עם מיינדסט שלילי יותר יכולים להרגיש יותר חסרי אמון בעצמם, והם מודאגים מתוצאות שליליות של מצבים ויכולים להתקשות לקבל סיכונים כדי לא להיכשל. הם עשויים להתעקש על עמדות שליליות ולא לראות את האפשרויות והפתרונות המובנים במצבים.

כולנו על הספקטרום וייתכן שבתחומים מסויימים ניטה יותר לצד זה או אחר, ועדין יש לכל אחד סגנון ודרך ראיה על העולם, וככזה הוא משפע על הבחירות שלנו, דרך קבלת ההחלטות שלנו , התקשורת שלנו החוצה וההשפעה שלנו על אחרים, הנחישות יכולת ההתמודדות עם אתגרים וארועים, התאוששות מכשלונות, המוטיבציה, פתיחות לביקורת ולמידה כל אלו ועוד הם כלים קריטיים למנהיגות טובה ומקדמת.  

למנהיגות יש את הכוח והתפקיד להשפיע ולהוביל אנשים. אם למנהיגות יש מיינדסט חיובי ההשפעה על השותפים לדרך תייהיה חיובית ולהפך, וההשלכות על הארגון בהתאם. התמודדות עם אתגרים באופן ואמיץ, יכולה להעניק השראה ולהוביל עם ביטחון והבנה. עם זאת, מנהיגות עם מיינדסט שלילי תשפיע על דפוסי החשיבה דרך ההתנהגות ורמת הפיתרונות

התפיסה שלנו ניתנת לאימון ושינוי להרחבה ולשדרוג ובתנאי שאנחנו ערים למה שקורה לנו מבינים את עצמנו ואת המקורות עליהם נשענת דרך החשיבה שלנו ומוכנים ורוצים לפעול לשנות .

Your mindset is the lens through which you view the world; choose an optimistic filter, and the possibilities become endles

לפרטים נוספים דברו איתי:

WhatsApp chat