לשנות או להשתנות

לאור השינויים הצפויים בשוק העבודה בשל שנת הקורונה, האם זה הזמן להחליף עבודה אם לא טוב לך? האם זו הדרך היחידה לשנות את המצב…לזוז? התשובה היא לאו דווקא! ישנן דרכים להישאר באותו מקום אבל לייצר פורמט עבודה וענין אחרים לגמרי. בידיים שלך לשנות את המצב אם הוא לא מתאים יותר, ואפשר לקדם את זה באימון […]

ליצור את השינוי

איך עושים שינוי אמיתי ומייצרים מציאות אחרת? האם זה בכלל אפשרי ומה התפקיד של המוח בתהליך הזה.

WhatsApp chat